© 2015 J.G. van der Stok, Apeldoorn
Privacy
Toestemming plaatsing Persoonlijke gegevens en foto’s op deze website zijn geplaatst met schriftelijke toestemming van de betrokken cursisten van Muzieklespraktijk John van der Stok en, in het geval van minderjarige leerlingen, met toestemming van de ouders en/of verzorgers. Publiek maken Het is daarom niet toegestaan persoonlijke gegevens en foto’s die op www.johnvanderstok.nl gepubliceerd zijn, zonder toestemming van Muzieklespraktijk John van der Stok en betrokkenen, c.q. ouders en verzorgers van minderjarige leerlingen, verder publiek te maken, in welke vorm dan ook! Toestemming beëindigen Betrokkenen, c.q. ouders en/of verzorgers kunnen schriftelijk of per email hun toestemming foto’s en persoonlijke gegevens te plaatsen op genoemde website intrekken. Alle informatie, foto’s en YouTube video’s worden dan zo snel mogelijk verwijderd van YouTube en www.johnvanderstok.nl. Klik voor meer informatie over privacybescherming op onderstaande link: College Bescherming Persoonsgegevens
Welkom bij  Muzieklespraktijk John van der Stok Welkom bij  Muzieklespraktijk John van der Stok