© 2015 J.G. van der Stok, Apeldoorn
Privacy-statement
Verzamelen (persoons)gegevens bezoekers website Muzieklespraktijk John van der Stok verzamelt geen gegevens, van welke aard ook, van bezoekers van deze website. Verzamelen persoonsgegevens van leerlingen, c.q. ouders/opvoeders van minderjarige leerlingen. I.v.m. de noodzakelijke bedrijfsvoering worden van leerlingen, c.q. ouders/opvoeders van minderjarige leerlingen, uitsluitend NAW gegevens, telefoonnummers en emailadressen verzameld. Deze zijn nodig voor facturering, lesrooster wijzigingen en alle andere noodzakelijke contacten over de werkrelatie tussen de leerlingen en Muzieklespraktijk John van der Stok. Data delen en bewaartermijn De database van de leerlingen wordt op geen enkele wijze gedeeld met externe partijen.  Na het beëindiegen van het lescontract worden gegevens nog maximaal een jaar bewaard met als doel voldoende tijd te hebben de wederzijdse zakelijke en financiële verplichtingen goed te kunnen afronden. Veiligheid opgeslagen data De database van de leerlingen wordt op de bedrijfscomputers van Muzieklespraktijk John van der Stok beveiligd bewaard. Tevens worden er reservebestanden versleuteld bewaard op de servers van een volledig Nederlands bedrijf vallend onder de Nederlande wetgeving. Er wordt geen gebruik gemaakt van clouddiensten van Amerikaanse bedrijven zoals Dropbox of Microsoft. Er zijn ook geen overeenkomsten met andere externe partijen die gegevens voor Muzieklespraktijk John van der Stok verwerken   Toestemming plaatsing foto’s op de website Persoonlijke gegevens (alleen voornamen), foto’s en video’s van leerlingen op deze website zijn geplaatst met schriftelijke toestemming van de betrokken cursisten van Muzieklespraktijk John van der Stok en, in het geval van minderjarige leerlingen, met toestemming van de ouders en/of verzorgers.   Publiek maken Het is daarom niet toegestaan persoonlijke gegevens en foto’s die op www.johnvanderstok.nl gepubliceerd zijn, zonder toestemming van Muzieklespraktijk John van der Stok en betrokkenen, c.q. ouders en verzorgers van minderjarige leerlingen, verder publiek te maken, in welke vorm dan ook! Toestemming beëindigen Betrokkenen, c.q. ouders en/of verzorgers kunnen per brief of email hun toestemming foto’s en persoonlijke gegevens te plaatsen op genoemde website intrekken. Alle informatie, foto’s en YouTube video’s worden dan zo snel mogelijk verwijderd van YouTube en www.johnvanderstok.nl. Klik voor meer informatie over het privacy-statement op onderstaande link: College Bescherming Persoonsgegevens
Welkom bij  Muzieklespraktijk John van der Stok Welkom bij  Muzieklespraktijk John van der Stok